menu

Izvēlētais periods tiek salīdzināts ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu - piemēram, e-pakalpojumu lietojumu skaits 2016.gada februārī tiek salīdzināts ar e-pakalpojumu lietojumu skaitu 2015.gada februārī.
Sākot no 2015.gada novembra ieviests jauns VSAA e-pakalpojums "e-iesniegums VSAA pakalpojumiem" (EP172).